Handelsbetingelser

PRISER
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. 

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris hvis varen er på lager. Bemærk! i enkelte tilfælde kan prisen variere fra prisen ved bestillingstidspunktet. I sådan et tilfælde vil kunden blive informeret om dette.

Der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

NB!: Priserne er de samme i butikken.

BETALING
De mulige betalingsmåder ONLINE er:
- Pengeoverførsel til bankkonto
- Efterkrav

De mulige betalingsmåder i BUTIKKEN er:
- Kontant
- Dankort og VISA/Dankort
- Efter aftale (kun erhverv) 
- Handelsfinans

Betalingsmåde "EFTER AFTALE" kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Ercom. De kan kontakte Ercom pr. telefon eller via mail med henblik på at opnå en sådan aftale.


REKLAMATIONSRET
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Ercom. Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. 

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. 

Ercom kan ikke drages til ansvar for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Ercom måtte have skabt.


ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Ercom inden rimelig tid efter varens modtagelse. 

Kunden opfordres på det kraftigste at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af processen grundet fejlsøgning. 

Komplette PC-systemer som ikke er samlet eller monteret af Ercom, og hvor der skal fortages fejlsøgning vil Ercom beregne tiden til fejlsøgning med timetaksten kr. 500 pr. time inkl. moms. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke at Ercom foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat. 

Ercom kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Ercom opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Ercom måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab som følge af skaden.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Ercom udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

ON-SITE GARANTI:
Hvis der er On-Site Garanti på et produkt skal kunde kontakte producent eller producentens serviceværksted. Hvis der ikke er vedlagt tlf-nr. sammen med produktet kan Ercom kontaktes med henblik på at få dette. 

RETUNERING, OMBYTNING OG ANNULLERING.
Ercom yder 8 dages ombytningsret fra fakturadato på varer i ubrudt emballage, dog er Ercom berettiget til at beregne sig et gebyr på 10% af fakturabeløbet ved returnering. Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med Ercom godkendelse. Annullering eller reduktion af ordrer på varer, som ikke fremgår af gældende katalog, er ikke mulig.
- Software tages ikke retur !

Ved køb hvor bestilling sker via Internet, Fax, telefon eller lignende og levering foregår via post, kurér eller lignende yder Ercom 14 dages returret fra leveringsdato. Det er en betingelse, at varer returneres i originalemballage, og software endvidere i ubrudt, original emballage.

Retunering kan ske på følgende måde:

-Sende det retur til Ercom, hvor man kræver handlen ophævet. (Husk at medsende faktura og at oplyse konto nr. så vi kan overføre beløbet til din konto)
-Henvende sig personlig i Ercom butik

NB!: Hvis du sender varen, kan det stærkt anbefales at oprette en RMA sag under "Reklamation", da dette vil gøre processen lettere og hurtigere.

TILBAGESENDTE/INDLEVEREDE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL
Ved tilbagesendelse/indlevering af defekte eller forkerte varer til Ercom, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr. 500 pr. time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. 

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.


FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter der returneres til Ercom skal være forsvarligt indpakket.

Ved CPUer, ram, harddiske m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medfører at dine rettigheder bortfalder.

Alle produkter, der modtages fra Ercom indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilke kan resultere i at dine rettigheder bortfalder.


KOMPATIBILITET
Ercom kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i konfiguration af Ercom sammensatte komponenter.

 

HAR DU SPØRGSMÅL?
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Ercom, at du retter henvendelse til salg@ercom.dk eller på telefon 43 71 71 11.

PERSONDATAPOLITIK & COOKIES

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos ERCOM ApS og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens $ 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkrerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugreoplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger.100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af person-oplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

Hvem har adgang

Direktøren for ERCOM ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på ercom.dk er direktøren.

 

Tredjemand

Oplysninger afgivet til ercom.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstruturering eller et hele eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgining på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos ercom.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til ERCOM ApS via e-mail service@ercom.dk

 

Klage

Hvis du vil klage over dit køb,skal du rette henvendelse til service@ercom.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området til ERCOM ApS Stations centret, butik 9, Selsmosevej 2 - 2630 - Taastrup, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

 

Tvist

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

 

Cookies

En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et progam og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På ercom.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknikst funtionalitet der kan huske dine indstillinger.

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering